Webkamera na jezeře Konětopy

Webkamera

Obraz se obnovuje každých pět minut